Do you need a kora for your project?

Щастлив съм да си сътруднича с вас, ако имате нужда от запис на кора за ваша песен, фонова музика или други проекти.

С AR Rahman в Ченай за фоновата музика на Sarvam Thaalamayam